PROJEKT "TRADICIJA JAČA OD SVEGA" ULAZI U ZAVRŠNU FAZU

Ulazimo u završni dio provođenja projekta koji ćemo javnosti prezentirati početkom prosinca 2023. u Kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije u Sisku

AKTIVNOSTI

10/16/2023

Projekt „Tradicija jača od svega“ koji provodimo uz sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade ulazi u svoju završnu fazu. Provođenjem projekta skupini mladih od 15 do 30 godina nastojimo ublažiti negativne psihosocijalne posljedice uzrokovane potresom kroz pobuđivanje interesa i uključivanje u aktivnosti vezane uz tradicijsku kulturu Sisačko-moslavačke županije.

U mjesecu svibnju prof. Ivica Ivanković održao je treću radionicu plesa "Pruž' mi preko kola ruku“ s temom tradicijskih plesova Posavine, Pokuplja i Banovine , a Matej Ralašić treću vokalnu radionicu iste tematike. Prof. Ivanković je u srpnju vodio i drugu radionicu izrade tradicijskog nakita, a u srpnju, kolovozu i rujnu održana je po jedna radionica sviranja tambure pod vodstvom Davora Bakarića. Naša ideja prezentiranja i pobuđivanja interesa za tradicijsku kulturu kod mladih bit će zaokružena s još dvije likovne radionice koje će tijekom listopada i studenog provesti naš partner na projektu Udruga za brigu o djeci i mladima "Radost" Budaševo. Radionice će voditi Siniša Medarić.

Odaziv mladih na do sada održane radionice bio je dobar, u ozračju zainteresiranosti i pozitvnih vibracija te već sada možemo reći da je ostvarenje osnovnog cilja projekta na najboljem putu.

Foto i video snimanje pod nazivom "Vjera iz ruševina" provedeno je tijekom srpnja i kolovoza. Priču o iskonskoj i neraskidivoj povezanosti vjere i tradicijske kulture i njihovoj međusobnoj isprepletenosti u sisačkom okruženju viđenu objektivom Alena Čauševića i kamerom Milana Selanca donosimo na završnoj prezentaciji projekta i izložbi radova početkom prosinca 2023. u Kulturno-povijesnom centru Sisačko-moslavačke županije.

Projekt "Tradicija jača od svega"
Projekt "Tradicija jača od svega"